Compare Listings

Giá thuê văn phòng tại Sài Gòn cao gần gấp rưỡi Hà Nội

Giá thuê văn phòng tại Sài Gòn cao gần gấp rưỡi Hà Nội

Giá thuê văn phòng tại Sài Gòn đang cao gần gấp rưỡi (1,47 lần) Hà Nội, với mức thuê 734.000 đồng/m2/tháng, tương đương 32,28 USD/m2/tháng. Trong khi giá thuê văn phòng trung bình tại Hà Nội trong quý II/2017 chỉ vào khoảng 498.000 đồng/m2/tháng, tương đương 21,91 USD/m2/tháng. Báo cáo thị trường văn phòng cho […]


Gọi ngay
Chỉ đường