Compare Listings

Dồn tiền mua nhà, đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020

Dồn tiền mua nhà, đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020

Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá đất mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất… Bảng giá đất từ 2020 – […]

TP. HCM: Thị trường bất động sản khu Đông sẽ tiếp tục dẫn đầu xu thế đầu tư

TP. HCM: Thị trường bất động sản khu Đông sẽ tiếp tục dẫn đầu xu thế đầu tư

Quận 2, 9, Thủ Đức thuộc Khu đô thị Sáng tạo phía Đông sẽ được tổ chức lại theo hướng thành lập “thành phố thuộc TP. HCM”. Đề xuất này là một trong hai nội dung của Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị UBND TP. HCM dự kiến trình Thường trực […]


Gọi ngay
Chỉ đường